درمان زانوی ضربدری (ژنووالگوم)

زانوی ضربدری یک ناهنجاری شایع در اندام تحتانی است، در افراد مبتلا به زانوی ضربدری یا ژنووالگوم در حالی که زانوها به هم چسبیده‌اند پاها با فاصله از هم قرار …

درمان زانو و پای پرانتزی در کودکان و بزرگسالان با ورزش و جراحی

پای پرانتزی شرایطی است که در آن انحنای پا به سمت خارج باعث ایجاد یک زاویه مشخص در زانوها در زمانی می‌شود که پاها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در …